คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2739/2562 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2562

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
a424ffb7-afbc-427a-b962-837aef2619c5 pdf