คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2798/2563 เรื่อง เเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สังกัด สำนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่: 21 กันยายน 2563

ไฟล์เอกสาร