ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลยหรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. 2562

วันที่เผยแพร่: 26 สิงหาคม 2562

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
20190225111025145 pdf