รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

วันที่เผยแพร่: 6 เมษายน 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
constitution-2560 pdf