มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเปิดพื้นที่ให้บริการสถานที่กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บางประเภท

วันที่เผยแพร่: 12 มิถุนายน 2563

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
630714ร1216-049 pdf