คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2184/2563 เรื่อง เเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด สำนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2563

ไฟล์เอกสาร