ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

วันที่เผยแพร่: 20 มกราคม 2563

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
20191115092138_46011 pdf
20191115092213_26377 pdf