คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2932/2563 เเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่: 29 กันยายน 2563

ไฟล์เอกสาร