ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ พศ 2555

วันที่เผยแพร่: 30 มีนาคม 2555

ไฟล์เอกสาร