มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่มาทำสัญญาเช่าพื้นที่กัยส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่า 2019 หรือโควิด 19

วันที่เผยแพร่: 27 มีนาคม 2563

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
630327-043 pdf