การกำหนดเส้นทางและระบบจราจรในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2558

กำหนดเส้นทางและระบบจราจรในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อจัดระเบียบการใช้รถในพื้นที่หลักของมหาวิทยาลัย พื้นที่สวนดอก และพื้นที่แม่เหียะ

ไฟล์เอกสาร