คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2739/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผอ.ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2562

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์ประเภทHTML
88f289c7-7ea8-4cfb-a66e-ff8ee290b560 pdf